ribbon

5802

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 NSC 2015 ประเภทโปรแกรมเพื่อความบันเทิง

รางวัลที่ได้รับ

ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 60,000

รายละเอียด

การพัฒนาเกม อไลน์”  ผู้พัฒนาเห็นความสำคัญของอัตราผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีทำให้เกมบนสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อความบันเทิงนั้นได้รับความนิยมในวงกว้างเพราะในปัจจุบันผู้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ซึ่งเกมแนวแก้ปริศนา (Puzzle  Game) บนสมาร์ทโฟนนั้นเป็นเกมที่ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากมีรูปแบบเล่นที่เข้าใจง่าย แต่มีความท้าทายในการใช้ความคิดและจินตนาการในการแก้ไขปัญหาหรือปริศนาในเกมที่ออกแบบระดับความยากของเกมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน

ผู้ร่วมเข้าแข่งขัน

มากกว่า 20 ทีม

วันที่ได้รับรางวัล

วันที่ 30 มีนาคม 2558

หน่วยงานที่มอบรางวัล

จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์

ชื่อนักศึกษา

นายจิรวัตร ศรีรักษ์

นายฐิติ สธนพงษ์วัชรี

นายภานุพงศ์ บุญรอด

หลักสูตร

แอนนิเมชัน ชั้นปีที่ 4

Facebook CAMT