ribbon

linping

ชื่อรางวัลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศการประกวด โลโก้ ส่งหลินปิง กลับบ้าน
รางวัลที่ได้รับ เงินรางวัลจำนวน 5,000 บาทและเกียรติบัตร
ชื่อผลงาน ส่งหลินปิง กลับบ้าน
ประเภทการประกวด -
วันที่ได้รับรางวัล 15 สิงหาคม 2556
หน่วยงานที่มอบรางวัล สวนสัตว์เชียงใหม่
ชื่อนักศึกษา นางสาวธันยชนก ช่วยรอดหมด
หลักสูตรที่ศึกษา แอนนิเมชัน ปีที่ 3
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์มนิษวาส จินตพิทักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าเว็บไซต์
ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน  
รายละเอียดอื่นๆ

นางสาวธันยชนก ช่วยรอดหมดนักศึกษาหลักสูตรแอนนิเมชัน ชั้นปีที 3 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีอาจารย์มนิษวาส จินตพิทักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบโลโก้ ส่งหลินปิง กลับบ้าน รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท จากนายธนภัทร พงษ์ภมร ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556

 

Facebook CAMT