เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

sumitraนางสาวสุมิตรา กันธะวงค์
พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าที่ประชาสัมพันธ์)
Miss Sumitra Kantawong
(Customer Relationship Management Officer)

ติดต่อ Tel. 08-64210863
จ-ศ 09.00-16.30 เว้นวันหยดราชการ