ยินดีต้อนรับ หน่วยงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวบุคลากร

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

sumitraนางสาวสุมิตรา กันธะวงค์
พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าที่ประชาสัมพันธ์)
Miss Sumitra Kantawong
(Customer Relationship Management Officer)

ติดต่อ Tel. 08-64210863
จ-ศ 09.00-16.30 เว้นวันหยดราชการ