อาจารย์ดร.อัครพล  นิมมลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย อาจารย์ดร.ชาติชาย ดวงสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นำนักศึกษาวิทยาลัยฯ ร่วมสืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2558 “มช. รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สืบสานประเพณี ลูกช้างขึ้นดอย” 58 "พระธาตุเจ้าเป๋นศรี ป๋าเวณีสืบสร้าง ฮอยครูบาเเป๋งตาง ลูกจ๊างก้าวย่างเพื่อปวงชน"”  ร่วมใจเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคลรวมพลังสามัคคีของเหล่าลูกช้าง โดยมีรองศาสตราจารย์นพ.นิเวศน์นันทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานพิธีเปิดนายสุริยะประสาทบัณฑิตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 ณ ประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

b 1 b 2 b 7 b 3 b 5 b 6

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA