ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์  ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2  “คืนสู่เหย้า เหมาโหล CAMT 12 Anniversary” เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ตลอดจนเพื่อสร้างความรักและสามัคคี เกื้อกูลกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ 

a 1 a 2 a 5

a 4 a 6 a 10

a 13 a 12 a 11

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA