คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์พลัฏฐ์  แปงทอง หัวหน้าโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการชั้นนำ อาทิ ระบบการจัดการ Warehouse ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  กระบวนการผลิตและการนำเทคโนโลยี เข้ามาช่วยบริหารจัดการในระบบงาน ของบริษัท แซด.คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด เทคโนโลยีฯ ระบบการทำงานด้าน โลจิสติกส์ ของบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด โครงสร้างธุรกิจ ลักษณะงาน เทคโนโลยีฯ ที่นำมาบริหารจัดการในระบบงาน ของบริษัท เอ็นเอสสยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด และ ระบบสนับสนุนการทำงานด้านCRM&HRM ของโรงแรมฮิลตัน พัทยา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเกิดประสบการณ์จริงจากการทำงานในสถานประกอบการสามารถนำมาปรับใช้ได้กับการเรียนและพัฒนาหัวข้องานวิจัยที่สนใจต่อไป ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานครฯ

300360-1 300360-2

300360-3 300360-4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA