เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กว่า  30 คน ร่วมกิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2558 จากสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ ถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่บรรยายเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องและเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ ดร.ชาติชาย ดวงสอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการเดินทางและกิจกรรมในครั้งนี้ 

a001

a002

a003

a004

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA