สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยฯ จัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่สโมสรนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนากิจกรรมของนักศึกษาและเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำรวมถึงเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีในหมู่คณะโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ สายแสงจันทร์นวัตกรมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและนางสาวมินตรา ศักดิ์ดี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และจัดกิจกรรมเพื่อแนะนำการทำงานร่วมกันในหมู่คณะ ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

b 1

b 2

b 3

b 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA