ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์  จันทร์ฉาย หัวหน้าสำนักวิชากล่าวเปิดและให้โอวาทนักศึกษาในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจากรุ่นพี่ของแต่ละสาขาที่มาบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตการทำงานให้กับรุ่นน้องเพื่อให้รุ่นน้องได้นำเอาประสบการณ์ไปปรับประยุกต์ใช้กับตอนเองได้ในอนาคตโดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้อง 113 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558

a001 a002

a003 a004

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA