นักศึกษาหลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นำเสนอผลงานนักศึกษาในชมรม Innovation Club ซึ่งเป็นการนำเอาความรู้ด้าน Micro Controller มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมต่างๆ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ ศูนย์วิจัย SMART LAB วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

b 1 b 2

b 3 b 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA