หน่วยงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ “พาเพื่อนเที่ยว ครั้งที่ 6” โดยพาเพื่อนเที่ยวครั้งนี้ได้พาเพื่อนไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวอาทิเช่น ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด อุทยานแห่งชาติออบขาน  บ่อดิน แกรนด์แคนย่อนเชียงใหม่ วัดต้นเกว๋น และ ปิดท้ายการท่องเที่ยวครั้งนี้ที่สวนสัตว์กลางคืนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชียงใหม่ โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาต่างชาติของวิทยาลัยฯ ได้ไปท่องเที่ยวกับเพื่อนนักศึกษาชาวไทยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางด้านภาษา วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน และส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่มนักศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา

a001

a002

a003

a004

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA