นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมสปอร์ตเดย์-สปิริตไนท์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยการจัดสแตนเชียร์ในแนวคิด Dream in wonderland โลกแห่งจินตนาการ ให้เข้ากับการเป็นวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังและเล่นกีฬา ได้แสดงออกถึงศักยภาพในด้านการเชียร์ ส่งเสริมความกล้าแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทั้ง 20 คณะ 1 วิทยาลัย โดยในวันดังกล่าวจะมีการแสดงของผู้นำเชียร์ การแข่งขันกรีฑาประเภทลู่ ประเภทลาน การแข่งขันฟุตบอล CMU CUP รอบชิงชนะเลิศ และการแสดงสปิริตไนท์ วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเลิศ และการแสดงสปิริตไนท์ วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

a003

a004

a002

a001

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA