นักศึกษาหลักสูตรวิชาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในรายวิชาการขึ้นรูปและการออกแบบแอนนิเมชัน 3 มิติ โดยมีอาจารย์กลวัชร คล้ายนาค เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาได้เชิญ คุณรัฐพล เซมา  Animator มืออาชีพซึ่งเคยผ่านประสบการณ์การทำงานที่ Riff Animation Studio ตำแหน่ง 3D Animator มาเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง “การสร้างการเคลื่อนไหวสำหรับแอนนิเมชันสามมิติเบื้องต้น” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาแอนนิเมชันได้เรียนรู้ขั้นตอนของการสร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับแอนนิเมชันสามมิติเบื้องต้นเพื่อนำความรู้มาประยุกต์และพัฒนาการสร้างภาพแอนมิเมชันให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้อง 114 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา 

a 1 a 2

a 3 a 4

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA