หลักสูตรวิชาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อาจารย์ นภ คงดี อาจารย์ประจำหลักสูตร นำนักศึกษาในหลักสูตรวิชาแอนนิเมชันเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "International Seminar" ในหัวข้อ Visual development: character design for games and animation  วิทยากรโดย Mr.Jason Pichon ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบคาแร็กเตอร์สำหรับเกมจากสหรัฐอเมริกาผ่านประสบการณ์ในการทำงานการออกแบบตัวการ์ตูนกับบริษัทวอลต์ดิสนีย์ ได้มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ รวมถึงฝึกการออกแบบคาเร็คเตอร์เพื่อเกมและแอนนิเมชันระดับสากลให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยฯ  จัดโดยสถานเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริการประจำประเทศไทย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Michael Heath Consul General of The United States กงสุลอเมริกาประจำประเทศไทยกล่าวเปิดงานและอาจารย์ดร.อัครพล นิมมลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับ  ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 10.00-15.00 น. ห้อง 114 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

c 1 c 2 

c 3 c 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA