หลักสูตรวิชาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในกระบวนวิชา 951352  Toy and Souvenir Product Design โดยอาจารย์มนิษวาส จินตพิทักษ์ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง การสร้างธุรกิจขนาดเล็กของบัณฑิตแอนนิเมชัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วและประสบความสำเร็จในการทำงานหรือการทำธุรกิจที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ได้นำเอาประสบการณ์มาแบ่งปันให้กับรุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่ได้เกิดแรงบันดาลใจในการต่อยอดเพื่อสร้างเป็นธุรกิจของตัวเองในอนาคตต่อไป โดยได้เชิญนักศึกษาศิษย์เก่าหลักสูตรวิชาแอนนิเมชันจากบริษัท Studio Flamingo & เข้าด้ายเข้าเข็ม ที่ได้รับการยกย่องจากหลายองค์กรให้เป็น "Lanna Creative Product" จากความคิดสร้างสรรค์สู่สุดยอดสินค้าระดับพรีเมี่ยมส่งออกธุรกิจของคนรุ่นใหม่ ในวันพุธที่ 16 และ 30 กันยายน 2558 ณ ห้อง 112 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

b 1 b 2

b 3 b 4

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA