งานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร รองหัวหน้าสำนักวิชา อาจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อาจารย์เสฏฐี บุญชู อาจารย์ประจำหลักสูตรแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ในโอกาสนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โครงการพัฒนางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อศึกษาดูการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในอนาคต เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA