อาจารย์ดร.วิมลบุญ จีระผานุกร รองหัวหน้าสำนักวิชา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนและผลงานของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) อาจารย์เสฏฐี บุญชู อาจารย์ประจำหลักสูตรแอนนิเมชัน พร้อมด้วยนักศึกษาร่วมเป็นวิทยากรแนะนำและให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560

180160-1 180160-2

180160-3 180160-4

อาจารย์ดร.วิมลบุญ  จีระผานุกร  รองหัวหน้าสำนักวิชา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนและผลงานของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) อาจารย์เสฏฐี  บุญชู อาจารย์ประจำหลักสูตรแอนนิเมชัน พร้อมด้วยนักศึกษาร่วมเป็นวิทยากรแนะนำและให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA