ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิชญ์ จันทร์ฉาย รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ประจำสาขาแอนนิเมชันและเกม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน บริษัท Debuz บริษัท Imagimax บริษัท Workpoint บริษัท The Monk บริษัท Animated Story บริษัท Game MAD บริษัท Studio HIVE บริษัท Thairath TV บริษัท Yggdrazil และบริษัท Zurreal Studio ในกรุงเทพมหานครฯ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคตได้ ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

150160-1 150160-2

150160-3 150160-4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA