อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย เป็นตัวแทนผู้บริหารจากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับตัวแทนผู้บริหารจากบริษัท Procom ประเทศเยอรมัน Mr. Theodor Mayer และ CEO จากบริษัท 20 Scoops คุณอนันต์ พินิจเวชการ ซึ่งได้เข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคตเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมและการสร้าง Tech Startup ณ ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมฯ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

200260-1-1-1

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA