อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะทำงานจาก NEXT GyeingGi จากประเทศเกาหลี และพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือด้าน Technology 3D Printing ณ ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมฯ ชั้น 4 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

200260-1-1 200260-1-2

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA