ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ Mr. Adib Bin Sarkawi, Lecturer of Faculty of Computer Science พร้อมด้วยนักศึกษาจาก University of Technology of Mara ประเทศมาเลเซีย ให้โอกาสมาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอนร่วมกัน ณ ห้อง 513 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

170260-1 170260-2

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA