บันทึกความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และคุณอำนาจ ปรัชญาสกุล  Talent and Culture Manager  โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนในโครงการสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง  ซึ่งที่ผ่านมาทางโรงแรมได้รับนักศึกษาสาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าบรรจุเป็นพนักงานของโรงแรมในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โดยในอนาคตทางโรงแรมและทางวิทยาลัยฯ จะได้ร่วมกันพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการทำงานมากยิ่งขึ้น ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

160260-1 160260-2

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA