สาขาวิชาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในหัวข้อ “วิธีการสร้างคาแรคเตอร์แบบญี่ปุ่น” โดยได้รับเกียรติจากคุณอรรถ บุนนาค ผู้เชียวชาญในทุกแง่มุมของประเทศญี่ปุ่น เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

080260-1 080260-2

080260-3 080260-4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA