งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัด Research Talk  ในหัวข้อ “Project Portfolio Management โดย Mr. Istvan CSENDES PhD จาก  Corvinus University of Budapest, Hungary Institute for Business Development Department of Strategy and Project Management วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ในการบริหารจัดการแบบ Portfolio ซึ่งได้นำเสนอวิธีการ การรวบรวมข้อมูล การประเมินผล การคัดเลือกและการประสานงานโครงการ เพื่อช่วยในการสร้างกลยุทธ์ที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง Smart Research Center วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

120760-1 120760-2

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA