รวมสุดยอดเทคโนโลยีล้ำสมัยเปลี่ยนธุรกิจยุคใหม่ให้สมาร์ท Northern Digital Expo ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วย นายพีรพงษ์ ดวงรัตน์ นักส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับสูง จากสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาเชียงใหม่ และ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ตัวแทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวงาน Northern Digital Expo 2017 หรือ NDX ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2560 ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายของภาครัฐโดยการสนับสนุนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างสถาบันการศึกษา นำโดย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายพันธมิตร จับมือกับภาคผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมดิจิทัล ไอทีทั้งในภาคเหนือและระดับประเทศ เพื่อมุ่งพัฒนาให้ประเทศก้าวสู่ Digital Economy อย่างเข้มแข็ง สามารถเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทย เปลี่ยนธุรกิจยุคใหม่ให้สมาร์ท และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนตลาดเศรษฐกิจของโลก โดยภายในงานนี้งานเดียวได้จัดให้มีพื้นที่สำหรับคนดิจิทัลไอทีทั่วประเทศมากกว่า 200 บูธ ประกอบด้วย 15 มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านดิจิทัล 50 Startup ชื่อดัง 200 บริษัทชั้นนำระดับประเทศ และ 1000 ตำแหน่งงาน ด้าน ไอที แถลงข่าว ณ สำนักบริการวิชาการเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560

200460-1200460-2

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA