ผศ. ดร. ชาติชาย ดวงสอาด หัวหน้าสำนักวิชา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. นำทีมสโมสรนักศึกษาร่วมขบวนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญใน จ. เชียงใหม่ และขบวนแห่รถนางสงกรานต์ ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยมีอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยฯร่วมขบวนในครั้งนี้ 13 เมษายน 2560 ขอบคุณภาพจาก พรภัทรา เดียมขุนทด

130460-1130460-2

ผศ. ดร. ชาติชาย ดวงสอาด หัวหน้าสำนักวิชา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. นำทีมสโมสรนักศึกษาร่วมขบวนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญใน จ. เชียงใหม่ และขบวนแห่รถนางสงกรานต์ ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยมีอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยฯร่วมขบวนในครั้งนี้ 13 เมษายน 2560 ขอบคุณภาพจาก พรภัทรา เดียมขุนทด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA