วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความยินดีขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้อง common room 513 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

270660-1 270660-2

270660-3 270660-4

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความยินดีขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้อง common room 513 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA