งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดบูธ  ประชาสัมพันธ์ในงานประชุมชี้แจงระบบคัดเลือกเข้าศึกษาระบบใหม่ปีการศึกษา 2561 จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้เชิญผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่สนใจร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในระบบการคัดเลือกแบบใหม่และรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน ของกระบวนการรับเข้า โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในงาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560

280560-1280560-2

280560-3280560-4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA