อาจารย์ ดร.วิมลบุญ  จีระผานุกร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ Delegates from Southern African Society for Cooperative Education (SASCE) ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการ โดยมีรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับครั้งนี้  ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

090660-1090660-2

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA