อาจารย์ ดร.วิมลบุญ  จีระผานุกร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพพาณิชยการลานนนา (LCC) และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ที่เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและผลงานของนักศึกษาทางด้านแอนนิเมชันและเกม  โดยมีอาจารย์เสฏฐี  บุญชู อาจารย์ประจำหลักสูตรแอนนิเมชันและเกม เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้อง Motion Capture  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560

160660-1160660-2

160660-3160660-4

160660-5160660-6

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA