อาจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) พร้อมด้วยอาจารย์ เสฏฐี บุญชู อาจารย์ประจำสาขาแอนนิเมชันและเกม และนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ที่เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนสอนในระดับปริญญาตรี เพื่อพัฒนาศักยภาพและเป็นการกระตุ้นรวมถึงจุดประกายในการศึกษาต่อในอนาคตให้แก่นักเรียน ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560

030760-1030760-2

030760-3030760-4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA