อาจารย์ดร.ภัทรหทัย ณ ลำพูน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr. Amador Ordonez Puime ตำแหน่ง International Projects Advisor พร้อมด้วยภรรยา จากหน่วยงาน: Ministry of Culture, Educational and University Organization, General Directorate of Education, Vet and Innovation in Education ประเทศสเปน เพื่อร่วมปรึกษาหารือหาความร่วมมือภายใต้โครงการ Erasmus Program Scholarships ในด้าน Animations and Games กับวิทยาลัยฯ
วัน เวลา สถานที่ : 4 ก.ค. 15.00-16.30 น. ณ ห้อง 512

pic040760-2 pic040760-1

 

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA