คุณปิยาภรณ์  ณ เชียงใหม่ เลขานุการวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนคณบดีร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 ภายในงานจัดให้มีพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในคณะ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา 

a001

a002

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA