คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญครบรอบ 10 ปี วันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน โดยได้จัดพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โอกาสนี้คุณปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มอบเงินบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาคณะการสื่อสารมวลชน โดยมีผู้บริหารคณะการสื่อสารมวลชนเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558

a001

a002

a003

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA