คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกสายงานรวมทั้งนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า และผู้เกษียณอายุราชการได้ร่วมพิธีทำบุญ เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของบุรพชนของคณะมนุษยศาสตร์ โอกาสนี้คุณปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินบริจาคสมทบทุน 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์  ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558

b 1

b 2

b 3

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA