ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์  ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ  และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ และการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อให้คำชี้แนะในการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยมีอาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง 112 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

a001

a002

a003

a004

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA