คุณปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีในพิธีทำบุญครบรอบ 33 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโอกาสนี้ ได้มอบเงินบริจาคร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนบ้านแม่ส้าน  ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่บนดอยสูงในถิ่นห่างไกลและทุรกันดาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รองผู้อำนวยการ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบเงิน ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558

a001

 

a002

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA