ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคุณปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการวิทยาลัยฯ นำบุคลากรวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเงินร่วมบริจาคสมทบเข้ากองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ ภายในงานจัดให้มีพิธีทำบุญสืบชะตาคณะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่อาจารย์ บุคลากรรวมถึงนักศึกษาของคณะศึกาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

cc 1

cc 2

cc 3

cc 4

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA