คุณปิยาภรณ์  ณ  เชียงใหม่ เลขานุการวิทยาลัย ตัวแทนคณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอบเงินสมทบกองทุนพัฒนาสังคมศาสตร์  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 51 ปี โดยมีรองศาสตราจารย์พวงเพชร์  ธนสินคณบดีคณะสังคมศาสตร์เป็นผู้รับมอบ ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558

d 1

d 2

d 3

d 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA