วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิชาการ RAC จัดค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558  (summer camp 2015) วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ได้ปรับความรู้ในวิชาพื้นฐานเช่น วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และวิชาภาษาอังกฤษ รวมถึงเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนในชั้นปีเพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมี อาจารย์ธกฤต เฉียบแหลม รองหัวหน้าสำนักวิชา ตัวแทนผู้บริหาร กล่าวต้อนรับและเปิดค่ายในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

b 1

 

b 2

 

b 3

b 4

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA