งานบริการการศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในระบบแอดมิดชันเข้าสอบสัมภาษณ์กับคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ปฏิภาณไหวพริบรวมถึงความฉลาดทางด้านอารมณ์ของนักศึกษา โดยมีผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นจำนวนมาก ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558

a002 

a001

 

a003

a004

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA