คุณปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการวิทยาลัยฯ นำบุคลากรวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครอบรอบ 26 ปีสำนักบริการวิชาการประจำปี 2558 โอกาสนี้วิทยาลัยฯ ได้ร่วมมอบเงินบริจาคสมทบกองทุนบริการวิชาการตามจิตศรัทธา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558

a001

 

a002

a003

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA