อาจารย์ ดร.นภาพร  รีวีระกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  พร้อมผู้บริหาร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบกระเช้าดอกไม้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 45 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเพื่อความเป็นสิริมงคลของคณาจารย์และบุคลากรของคณะ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558

a001

a002

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA