จากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลส่งผลให้เกิดความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ โดยมีนศ.ชาวเนปาล Mr.Rosan Shrestha นศ. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งครอบครัวได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลนั้น

ทางบริษัท BUZZWOO Asia โดย Mr. Michael Beyer Project Manager และ กลุ่มช้างพลาย กลุ่มเชียร์ฟุตบอลเชียงใหม่ FC โดยคุณสิทธา สภาวจิตร ประธานกลุ่มช้างพลายและคุณ สุพัชัย  ดวงบาล ร่วมระดัมเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ดังกล่าวที่จะนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลต่อไป  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์  ยอดมงคล คณบดีและอาจารย์ดร.ชาติชาย ดวงสะอาดผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ผู้สนใจสามารถขอติดต่อบริจาคให้นักศึกษาได้ที่งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คุณพรภัทรา เดียมขุนทด โทร 053-920299 ต่อ 104-105

a001 a002

a003 a004

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA