ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์  ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์คงทัต ทองพูน ประธานหลักสูตรวิชาแอนนิเมชัน และอาจารย์กลวัชร  คล้ายนาค อาจารย์ประจำหลักสูตรแอนนิเมชันร่วมให้การต้อนรับ Professor Etsuo GENDAประธานการแข่งขัน Asia Digital Art Award, Fukuoka, Japan และ Professor Shigekazu SAKAI จาก Waseda University, Graduate School of Global Information and Telecommunication Studies ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสร่วมปรึกษาหารือหาความร่วมมือทางด้าน Digital Art และแข่งขัน Asia Digital Art Award หรือ ADAA ซึ่งเป็นการแข่งขันด้าน Digital Art ประจำปีที่เมือง ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีคุณสินีนาฏ เทียนขาว จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC , สวทช)  เป็นผู้ประสานงาน ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558  ที่ผ่านมา

a001

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA