วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย หัวหน้าสำนักวิชา เป็นตัวแทนส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในสภาพที่สามารถนำไปใช้งานได้ให้แก่โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 20 เครื่อง โดยมี คุณทยากร  บุษยาวรรณ ผู้จัดการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานต่อไป ภายใต้โครงการ50 ปี มช. รับใช้สังคม เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

1

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA