ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์  ยอดมงคล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Mr.Steven Prussky Managing Director และคุณพวงทอง ทิพย์แสง ผู้อำนวยการแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีจำนวน 11 คน ที่ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรจาก คุณวัฒนศักดิ์ ศรชัยประสิทธิ์ Test Manager บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่า 10 ปี ได้ให้โอกาสนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมสหกิจศึกษาเข้าโครงการ  Aware Academy class of 2015” เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และ วิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ร่วมฝึกงานกับบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะและได้รับประสบการณ์จากการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญในระดับอาชีพเพื่อพัฒนาการทำงานของนักศึกษาในการเป็นวิศวกรทดสอบซอฟต์แวร์ในอนาคตต่อไป โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนางานทางด้านซอฟต์แวร์ อาทิเช่น การพัฒนาเครื่องมือการทดสอบระบบอัตโนมัติ,การทดสอบระบบโทรศัพท์มือถือในระบบแอนดรอย,การทดสอบระบบเว็บไซต์บราวเซอร์ระบบเปิด และการทดสอบเว็บแอพพลิเคชั่นโกเม็ดทูเม็ดเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าใช้งานได้จริงตามเวลาที่กำหนด

ซึ่งโครงงานทั้งหมดเป็นโครงการแนวทดสอบระบบซอฟต์แวร์เพื่อเป็นการสร้างแบบแผนการทดสอบที่มีมาตรฐานเพื่อรองรับการพัฒนาระบบสำหรับการนำไปใช้ในองค์กรต่างๆ ส่งผลให้ซอฟต์แวร์ที่ผ่านระบบการทดสอบดังกล่าว มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้งานได้จริงภายในองค์กรต่างๆ  ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

a001 a002

a003 a004

 

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA