บริษัท Google ประเทศไทย จัดโครงการ Google love your language ขึ้นเพื่อให้เจ้าของภาษาในแต่ละประเทศทั่วโลกทีไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักและมีภาษาหลักเป็นของตนเอง เช่น ประเทศไทย อินเดีย ศรีลังกา บังคาเทศ และอินโดนีเชีย เป็นต้น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแปลภาษาเพิ่มเติมความหมายของภาษาไทยให้กับระบบของ Google Translate เพื่อให้สมองกลของแพลตฟอร์มมีความเฉลียวฉลาดและเข้าใจภาษาไทยได้อย่างดียิ่งขึ้นสามารถแปลภาษาไทย-อังกฤษได้อย่างถูกต้องมากขึ้นอันจะเกิดประโยชน์กับผู้ใช้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมี คุณอนุชิต จิตราธนากุล ตำแหน่ง Program Manager บริษัท Google ประเทศไทยเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง 112 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558

c 1 c 2

c 3 c 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA