นักศึกษาหลักสูตรวิชาแอนนิเมชัน ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา TOY& Souvenir (951352) ในรายวิชาของอาจารย์มนิษวาส จินตพิทักษ์ โดยได้ให้นักศึกษาออกแบบกล่องสำหรับตกแต่งบ้านที่ทำมาจากกระดาษนำมาตัดในรูปแบบต่างๆ (Paper Cut) แบบมีมิติรวมถึงต้องคำนึงถึงเนื้อหาความหมายของรูปแบบให้สอดคล้องกับเรื่องราวต่างๆ ครั้งนี้มีนักศึกษาส่งผลงานทั้งหมด 11 ผลงาน ซึ่งแต่และผลงานสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาของขวัญของที่ระลึกต่อในอนาคตได้ ณ ห้อง Smart Class Room

เมื่อ วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

b 1 b 2

b 3 b 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA